Helyettesek

Gyógyszerészek, asszisztensek

Általános Szerződési Feltételek

2018. január 22.

1. Bevezetés
A helyettesek.hu független gyógyszertári helyettes-közvetítő portál, mely a munkaerőt kereső gyógyszertáraknak és a munkát vállaló gyógyszerészeknek és gyógyszertári asszisztenseknek (továbbiakban: Felhasználók) nyújt szolgáltatást a helyettesek.hu honlapon (továbbiakban: Honlap). A Honlapot Dr. Deák-Farkas Beáta (Szolgáltató) egyéni vállalkozó üzemelteti.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) arról rendelkezik, hogy a Felhasználók hogyan aktiválhatják, azaz véglegesíthetik regisztrációjukat, továbbá a Honlap ajánlatközvetítés szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, az előfizetési csomagok igénybevételének részleteiről.
Az a Felhasználó, aki a regisztráció, előfizetési csomag megrendelése, illetve munkára jelentkezés szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja az ÁSZF-et, tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési feltételeket. Az ÁSZF távollévő felek között, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződéskötés nyelve magyar.

2. Regisztrációs szolgáltatás tartalma

2.1. Névjegyzék
A regisztrációs szolgáltatás keretein belül Szolgáltató vállalja a regisztrációt véglegesítő Felhasználó által a Regisztráció és Adatlap menüpontban megadott adatok (profiladatok) naprakész megjelenítését a Honlapon elérhető szaknévsorban. A névjegyzék (szaknévsor) egy adatbázis, mely regisztrált Felhasználók nyilvános adatait tartalmazza. A szaknévsor a regisztrált, de a szolgáltatási szerződést nem meghosszabbító, de le sem mondó Felhasználók nyilvános adatait is tartalmazhatja (kevesebb adattal). A felhasználó által megadott adatoktól függően az adatlapon megjelennek a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (név, gyógyszertár neve, cím, telefonszám) és a szakmai adatok (szakképzettség, patikai programismeret, nyelvismeret, referenciák, foglalkoztatási jogviszony), valamint fénykép, logó vagy önéletrajz is feltölthető. Az adatlap adatai az Adatlap menüpont alatt bármikor módosíthatók, törölhetők.

2.2. Ajánlatkérések fogadása
A szolgáltatáscsomagot igénylő Felhasználók mindazon ajánlatkérésekről kapnak e-mail értesítést, amelyek megfelelnek az adatlapjuk beállításainak és a Felhasználó által megadott feltételeknek. A Felhasználó megadhatja, hogy milyen szempontok szerint kíván ajánlatkérést fogadni. Az aktuális munkajánlatok a Munkák menüpontban is megtekinthetők.
Az ajánlatkérés az ajánlatküldési határidőkor lejár, az ajánlatkérő azonban saját ajánlatkérését hamarabb is lezárhatja.
Az ajánlatkérés lezárását (visszavonását) illetve határidejének lejártát követően jelentkezés nem küldhető.
Az aktuális munkákat érvényes előfizetési csomag megrendelése nélkül is láthatják a Felhasználók. Az ajánlatkérés részleteiről tájékoztatást kap minden Felhasználó, de a jelentkezésre csak az előfizetéssel rendelkező Felhasználónak van lehetősége. A Honlap ajánlatadási űrlapján történő jelentkezést követően válnak a Felhasználó számára elérhetővé az ajánlatkérő e-mailes és telefonos kapcsolatfelvételi adatai.

2.3. A regisztrációs szolgáltatás igénybe vétele
A Honlapon igényelhető előfizetéssel a Felhasználónak lehetősége van az aktivált érvényességi időn belül a Honlapon való megjelenésre és a munkára jelentkezésre.
A Regisztrációs csomagok elnevezését, előfizetési és meghosszabbítási díjait az Előfizetés menüpont tartalmazza.

2.4. A Regisztráció lépései

Jelentkezés - A regisztrációs adatlap kitöltése: A regisztráció során a jelentkező Felhasználó adatainak, elérhetőségeinek és bejelentkezési adatainak megadása szükséges. A sikeres jelentkezést követően a regisztrációs adatlapon megadott e-mail-címre automatikus e-mail üzenetben megkapja a Felhasználó a regisztráció további lépéseinek leírását, vagyis a regisztráció megerősítéséhez, hitelesítéséhez és a regisztrációs díj teljesítéséhez szükséges információkat.

Regisztráció megerősítése: Az automatikus e-mail üzenetben elhelyezett linkre való kattintással (aktív elfogadással) a regisztráció megerősítésre kerül, ennek sikerességéről a Felhasználó a Honlapon keresztül tájékoztatást kap.
Előfizetési díj megfizetése, a regisztráció aktiválása: A regisztrációval rendelkező Felhasználó az előfizetési díj pénzügyi teljesítését követően fejezi be a regisztrációs folyamatot. Az előfizetési díj sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása a regisztráció aktiválása. Szolgáltató minden regisztrált felhasználót megvizsgál abból a szempontból, hogy rendelkezik-e a megfelelő és szükséges végzettséggel és minden engedéllyel, hogy betöltse a pozíciót.

3. Ajánlatközvetítés
Az előfizető Felhasználók az ajánlatkérésekre ajánlatot küldhetnek a Honlap felületén keresztül.

3.1. Munkára jelentkezés
Az előfizetéssel rendelkező Felhasználók az ajánlatkérésekre ajánlatot küldhetnek az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt. Ajánlatadásra a Munkák menüpont keretein belül van lehetőség. Az ajánlatküldés után, az ajánlatkérő pozitív válasza esetén (amennyiben az ajánlatadó ajánlatát fogadja el) az ajánlatkérő megadott e-mailes, illetve megléte esetén a telefonos elérhetőségei is hozzáférhetővé válnak az ajánlatadók számára.
Az elküldött jelentkezés feladását a Szolgáltató egy automatikus visszaigazoló levéllel visszaigazolja a Felhasználó e-mail-címére. A kért ajánlatok az Ajánlataim menüpont alatt érhetőek el.

3.2. Ajánlatadást követő belső kommunikáció
Az ajánlatkérő és az arra ajánlatot adó Felhasználó egymásnak további üzenetet küldhetnek. A Szolgáltató e-mailes értesítést küld a Felhasználó részére, amennyiben üzenetet kapott az ajánlattal kapcsolatban. A Szolgáltató az ajánlatkérőnek küldött üzenetről is visszaigazolást küld e-mailben.

3.3. A Felhasználók közötti üzleti kapcsolat függetlensége
Az ajánlatkérő és ajánlatadó közötti üzleti kapcsolat kialakulására a Szolgáltatónak további ráhatása nincs. Az abból adódó felelősségeket és kötelezettségeket nem vállalja. A két fél között felmerülő vitákért és a munkavégzés során elkövetett hibákért felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem gyakorol munkáltatói jogköröket, továbbá a meghirdetett munkaajánlatokat sem tölti be, szerepe kizárólag a munkáltató és a munkavállaló közötti csatorna kiépítése. Az adott pozíció betöltése után sem részesedés, sem közvetítői díj nem illeti meg. A helyettesítő a munka megkezdésétől a munka végéig a megrendelő irányítása alatt dolgozik.

4. Az előfizetési csomagok megrendelésének menete

4.1. Megrendelés és fizetés
Az előfizetési csomagok megrendelésére a Felhasználónak a Honlapon történő bejelentkezését követően, az Előfizetés menüpontban van lehetősége, illetve az első előfizetés aktiválásánál a regisztrációt megerősítő e-mailben található linkre kattintva is. Az előfizetés során a Felhasználó kiválasztja a fizetési módot (banki átutalás, bankkártyás fizetés, készpénzes befizetés UniCredit bankfiókban vagy belföldi postai utalvány) majd végrehajtja a fizetést. A fizetendő összeg az Előfizetés menüpontban folyamatosan elérhető. Lehetőség van féléves vagy éves előfizetésre. A Szolgáltató a nem lejárt előfizetések meghosszabbítása esetén kedvezményes előfizetési díj fizetését ajánlja fel. Az előfizetéssel a Felhasználó egyben nyilatkozik az ÁSZF elfogadásáról is. Az előfizetési csomag változtatási igényét a Felhasználó a Szolgáltatónak küldött e-mailben jelezheti.
Az előfizetési díjat a Szolgáltató folyamatosan közzé teszi a Honlapon, mind a Regisztráció, mind a belépés után elérhető Előfizetés menüpontban. A szolgáltatási díj változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, azzal, hogy az inflációt jelentősen meghaladó változásról előzetes értesítést jelentet meg, nyilvánosan elérhető formában a Honlapon.

4.2. Az előfizetés aktiválása
Az előfizetések aktiválása a megrendelő Felhasználó sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása. Amennyiben Felhasználó a bankkártyás fizetési módot választotta, a fizetést követően a bank által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés után azonnal, automatikusan aktiválódik a Felhasználó szolgáltatáscsomagja.
Amennyiben Felhasználó átutalásos fizetési módot, banki befizetést vagy belföldi postai utalványt választ, az előfizetés aktiválása akkor történik meg, amikor a Szolgáltató a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja. Ebben az esetben az aktiválást a Szolgáltató végzi el. Az aktiválásról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Felhasználó e-mailben értesítést kap.

4.3. Elállás a megrendeléstől
Megrendelésétől a Felhasználó a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a szolgáltatáscsomag aktiválásával azonban a Felhasználó megkezdi a Honlap szolgáltatásának igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség. (Figyelem: a 30 napos pénzvisszafizetési garancia értelmében Felhasználó 30 napon belül elállhat a szerződéstől). A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenetben kezdeményezhető, vagy a Felhasználói fiókból elvégezhető. A regisztráció törléséről a Szolgáltató tájékoztató e-mailt küld. A törölt regisztrációhoz kapcsolódó adatok a törléssel egy időben törlődnek. A törlésre került Felhasználó részére az előfizetési díj egy részének vagy egészének visszafizetésére nincs lehetőség. Erre a Felhasználó akkor sem jogosult, ha a törlésre a Szolgáltató által került sor a Felhasználó szerződésszegésének következményeként.

4.4. 30 napos pénzvisszafizetési garancia
Szolgáltató 100%-os elégedettségi garanciát vállal, ennek értelmében Felhasználó az első pénzügyi teljesítés, ezáltal előfizetés aktiválás után 30 napon belül bármikor, indoklás nélkül elállhat (a Szolgáltató adatai menüpont alatti elérhetőségek bármelyikén), így teljesen biztonságossá téve az előfizetés megvásárlását. Ebben az esetben Szolgáltató vállalja a teljes előfizetési díj visszafizetését plusz költségek és adók felszámítása nélkül.

5. Az előfizetés érvényessége
Az előfizetés érvényességét az Előfizetés menüpont tartalmazza.
A megrendelt szolgáltatások az aktiválás időpontjától érvényesek és az előfizetési idő végéig tartanak.
A Felhasználó nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a Szolgáltatótól arra hivatkozva, hogy nem használta a szolgáltatásokat az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt.

6. A számlázásról
A pénzügyi teljesítést elvégző előfizető részére Szolgáltató utólag elektronikus számlát állít ki. A számla a portálhasználati díjról kerül kiállításra a pénzügyi teljesítést követő 5 munkanapon belül. Az így kiállított számla hiteles, a NAV által előírt formátumban kerül kibocsátásra. A Felhasználó előfizetésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató számára elektronikus számlát (e-számlát) küldjön és vállalja annak befogadását. Az elektronikus számlát Szolgáltató e-mailben küldi meg az Előfizetőnek a számla kiállításától számított 5 munkanapon belül. Az elektronikusan kiállított számla egy PDF számlaképhez csatolt hiteles xml-formátumú file. Az elektronikus számla megőrzéséről a kiállító fél és a befogadó fél is gondoskodik. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történő továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 5 napon belül kerül postázásra a számla a számlázási címre.
A számlázási adatok utólagos módosítását (téves adatok megadása miatt a számla sztornózását és új számla kiállítását) a kiadó 1000 Ft adminisztrációs díj ellenében végzi el.

7. Panaszkezelés
A Felhasználó a Honlap tevékenységével kapcsolatos panaszát az alábbi címeken érvényesítheti:
Postai úton: Dr. Deák-Farkas Beáta, 6729 Szeged Nemzetőr sor 9.
E-mailben: info@helyettesek.hu
Szolgáltató a beérkezéstől számított 15 naptári napon belül, de lehetőség szerint azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

8. Általános Szerződési Feltételek módosítása
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá a Felhasználó és Szolgáltató között, tehát az aktív előfizetési időtartamon belül a Felhasználó számára az előfizetés napján érvényben lévő ÁSZF van hatályban.

9. Jogvita
A jelen megállapodással vagy a Honlap szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Ptk. rendelkezései érvényesek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon található tartalom szerzői és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok védelme alatt áll.

10. A Szolgáltató adatai

Tulajdonos: Dr. Deák-Farkas Beáta
Cím: 6729 Szeged Nemzetőr sor 9.
Adószám: 68527048-1-26
Ügyfélszolgálat: info@helyettesek.hu

Használd a helyettesek.hu-t

Gyógyszerészeknek, asszisztenseknek, gyógyszertáraknak