Helyettesek

Gyógyszerészek, asszisztensek

Jogi nyilatkozat

A regisztrációs feltételek alábbi leírásában a Honlap a www.helyettesek.hu weboldalt, a Felhasználó a regisztrált előfizetőt, a Szolgáltató pedig a Honlap üzemeltetőjét (Dr. Deák-Farkas Beáta) jelenti. A Szolgáltató vállalkozói adatai:

  • Dr. Deák-Farkas Beáta
  • Székhely: 6729 Szeged Nemzetőr sor 9.
  • Adószám: 68527048-1-26

A szerződés tárgya
A Felhasználó által megadott regisztrációs adatok (elérhetőség, szolgáltatási ismertető) megjelenítése a Honlapon.
Szolgáltató jogai és kötelezettségei
Szolgáltató vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően megjeleníti a Felhasználó által megnevezett adatokat a Honlapot látogatók számára. A megjelenítés feltétele a valóságnak megfelelő adatok kitöltése, a működési engedély és a kamarai tagság érvényessége és az előfizetési díj megfizetése a Felhasználó által.
Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy biztosítsa a Honlap folyamatos működését és funkcióinak elérhetőségét. Nem vállal felelősséget ugyanakkor a rajta kívül eső okokból, illetve az internetes szolgáltatás kapcsán bekövetkező hibákért.
A helyettesek.hu tagjai által megjelentetett adatok és bejegyzések (pl. adatlap, fórum, ajánlatkérés) tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget, egyben kijelenti, hogy a fent említett tartalom elemek azonosítóval és jelszóval védett helyen, kizárólag a helyettesek.hu-val szerződéses viszonyban álló személyek számára hozzáférhetők, számukra is csak a Honlap zavartalan működésének biztosítása érdekében.
Felhasználó jogai és kötelezettségei
Felhasználó köteles a Honlapon a valóságnak megfelelő adatokat megadni, valamint az adatokban bekövetkező változásokat nyilvántartani. Felhasználó felelős a Honlapon ajánlatot kérő és helyettesítési szolgáltatást kereső megbízókkal való elérhetőség biztosításáért, és az általa megadott adatok hitelességéért.
Díjfizetés
Szolgáltató a Felhasználónak a Honlapon igénybe vett szolgáltatásokért díjat számíthat fel. A díj mértéke a Honlapon található regisztrációs lapon szerepel. A regisztrációs díj befizetését követően Szolgáltató számlát küld a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre. Amennyiben Felhasználó az előfizetési díjat a megrendelést követő harminc napon belül nem fizeti be, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó megrendelését tárgytalannak minősíteni és adatait törölni.
Felmondás
Szolgáltató harminc napos felmondási idővel bármikor felmondhat a Felhasználónak. Felhasználó bármikor kérheti, hogy Szolgáltató törölje adatait a Honlapról. Kivételt jelentenek Felhasználó számlázási adatai, melyeket Szolgáltató csak az esetleges számlatartozások rendezését követően töröl. Szolgáltatónak jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Felhasználónak, amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket megszegi, vagy a Felhasználó által nyújtott szolgáltatásokra rendszeresen panasz érkezik.
A Szolgáltató által történő felmondás esetén Szolgáltató visszafizeti a Felhasználónak a regisztrációs díj időarányos részét.
Általános feltételek
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztrációs feltételeket egyoldalúan módosítsa, és a Honlapon közzé tegye. Ha a módosítás a Felhasználót kedvezőtlenül érinti, akkor erre hivatkozva kérheti a regisztrációs díj időarányos részének visszafizetését.
A Felhasználó és Szolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket békés módon rendezik, ennek sikertelensége esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

Használd a helyettesek.hu-t

Gyógyszerészeknek, asszisztenseknek, gyógyszertáraknak